Missiomme

UkraineOfficen toiminta-ajatuksena eli missiona on toimia yhdistävänä, vastuullisena sekä jatkuvasti kehittyvänä foorumina sekä kanavana Ukrainan sodanaikaisessa ja -jälkeisessä jälleenrakentamisessa. 

Nyt yli vuoden kestänyt täysimittainen sota on aiheuttanut Ukrainan kansalle mittaamatonta inhimillistä ja aineellista kärsimystä sekä vahinkoa, jonka tiedostaminen ja ymmärtäminen on osa missiomme vastuullisuutta.

Sota on tuhonnut Ukrainaa mittavasti, ja sen jälleenrakentamisen kustannusarvioksi oli helmikuussa 2023 arvioitu jo lähes Mrd 411 USD (lähde: Maailmanpankki) – joka jatkaa kasvamistaan joka päivä sodan edelleen jatkuessa. 

Käynnissä oleva sota on nostanut esiin myös kansainvälisen lain tunnistamat laaja-alaiset ihmisoikeusrikkomukset. DG JUST (European Union Justice Commissioner) on dokumentoinut yli 65.000 sotarikosta (23.02.2023 mennessä), jotka on tehty Venäjän sotavoimien ja heidän liittolaisten toimesta konfliktin ja sodan alettua 2014.

Lisäksi sota on johtanut 20 miljoonaan sisäiseen pakolaiseen. Sodan aiheuttamaan humanitääriseen kriisiin on lisäksi yhdistynyt työttömyyden merkittävä kasvu, koulujen ja sairaaloiden toimintaedellytysten heikentyminen sekä ylikuormittuminen pommitusten seurauksina. 

Tärkeä osa jälleenrakentamistuen osoittamisessa on integroida Ukrainaa osaksi sekä EU- että globaalia kaupankäyntiä. Ukrainan jälleenrakentaminen tulee tapahtumaan globaalin tuen avulla yhdessä Ukrainan koko yhteiskunnan kanssa. Tällä tulee olemaan merkittävä positiivinen vaikutus yksittäisen kansalaisen elämänlaatuun ja tulevaisuuden uskoon.

Uudet globaalit kontaktit luovat ukrainalaisille ihmisille pääsyn kansainvälisten yritysten sekä valtioiden järjestämiin koulutuksiin ja muihin mahdollisuuksiin, joita heille ei ole ollut tarjolla aiemmin Ukrainassa.

Ukrainalaisille yrityksille uudet globaalit verkostot tarjoavat mahdollisuuksia päästä kokonaan uusille markkinoille, osallistua investointeihin sekä osallistua jälleenrakentamiseen osana kansainvälisten yritysten projekteja.

Lopuksi - eri maiden ihmisten ja yritysten kontaktointi tulee edistämään kulttuurivaihtoa, ymmärrystä ja yhteistyötä. Tämä edelleen johtaa pitkällä aikavälillä molemminpuolisiin hyödyllisiin kumppanuuksiin yhteiskunnan eri tasoilla ja aloilla. Tämä kehitys tulee tukemaan Ukrainan kansan kokonaisvaltaista sodasta toipumista.

Olemme nykysukupolven Euroopassa ennennäkemättömän suuren asian edessä ja keskellä.

“Yhdistämällä ukrainalaiset ja yritykset Euroopan Unionissa – tämä on tärkeä osa tuen luomisesta molemmille osapuolille, sekä yrityksille että yksittäisille kansalaisille. Paremmalla tavaroiden viennillä ja tuonnilla sekä tietotaidon siirrolla, molemmat osapuolet hyötyvät.”

Risto Haataja

Hallituksen jäsen

“UkraineOffice on keväällä 2023 rekisteröity yhdistys, joka on omistautunut Ukrainan jälleenrakentamiseen. Tuotamme konkreettista ja selkeää liike-elämän tarvitsemaa tietoa ja käytännön tukea nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi sodan aiheuttamat suunnattomat kärsimykset Ukrainan kansalaisille, koko kansakunnalle ja valtiolle ovat vahvasti ajatuksissamme ja heijastuvat sitä kautta toimintaamme.”

Jouni Putkonen

Puheenjohtaja

Tutustu tiimiin

Hallitus

Jouni Putkonen

Puheenjohtaja

Puh. +358 40 500 6121

Mail: jouni.putkonen@ukraineoffice.org

Artur Kukov

Media & PR

Puh. +358 40 708 3073

Mail: artur.kukov@ukraineoffice.org

Olga Polovinkina

Jäsenyys, tapahtumat, työmatkat

Puh. +358 46 578 2408

Mail: olga.polovinkina@ukraineoffice.org

Risto Haataja

Hallituksen jäsen | Odessa

Natalia Haataja

Hallituksen jäsen | Odessa

Advisory Board